Kwas cytrynowy 50% 100ml

Pojemność (ml)opakowanieilośćCena (brutto)Dodaj do koszyka
100szt.1 14,90 zł

  KWAS CYTRYNOWY 1-hyd. r-r 50% 100ml

  Kwas cytrynowy to organiczny związek chemiczny zawierający 3 grupy karboksylowe.

  Stosowany jako dodatek: spożywczy, paszowy, kosmetyczny, do środków medycznych, do zastosowania przemysłowego oraz odczynnik analityczny. Kwas cytrynowy jest jednym ze środków stosowanych w tzw. procesie zamkniętego obiegu mycia CIP (cleaning-in-place).

  Roztwór kwasu cytrynowego:
  Zawartość: 50 % +/- 1 %
  Gęstość: ok. 1,2g / cm3
  Wzór chemiczny: C6H8O7 192,12 g / mol


  Uwagi: działa drażniąco na oczy (H319).

  Wykrzyknij


  W przypadku dostania się:

  Do oczu:
  natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku, gdy podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady medycznej.

  Przez drogi oddechowe:
  Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeżeli podejrzewa się, że pyły są wciąż obecne ratownik powinien założyć
  właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało,
  wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności, należy
  ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i zapewnić konsultacje medyczną.

  Przez przewód pokarmowy:
  Przemyć usta wodą. NIE wywoływać wymiotów. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój.
  Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej
  ustalonej i zapewnić konsultację medyczną.

  Kontakt ze skórą:
  Jeżeli pojawią się jakiekolwiek podrażniania lub inne dolegliwości zasięgnąć porady dermatologicznej. Spłukać skażoną skórę
  dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć skażoną odzież i buty.

  Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:
  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio
  przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że pyły są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwa maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta - usta. Należy dokładnie zmyć
  zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.


  Przechowywanie: Przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

  Napisz opinię

  Kwas cytrynowy 50% 100ml

  Kwas cytrynowy 50% 100ml

  KWAS CYTRYNOWY 1-hyd. r-r 50% 100ml

  scanner