Glikol propylenowy USP/EP 99,99%

Pojemność (ml)opakowanieilośćCena (brutto)Dodaj do koszyka
1000szt.1 27,00 zł

  Glikol jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkoholi dwuhydroksylowych. Posiada zdolności pochłaniania wilgoci. Rozpuszcza się w wodzie i acetonie.

  Czystość: farmaceutyczna
  Stan skupienia: ciecz
  Wzór chemiczny: C3H8O2
  Wygląd: bezbarwny
  Temperatura topnienia/krzepnięcia: < -20 °C
  Temperatura wrzenia: 184 °C
  Temperatura zapłonu: 104 °C
  Temperatura samozapłonu: > 400 °C przy 1013 hPa
  Względna gęstość pary: 2,62

  Zastosowanie:
      • Jako składnik kremów, past do zębów, dezodorantów, płynów do płukania jamy ustnej;
      • Do produkcji olejków zapachowych;
      • Do produkcji żywic i klejów;
      • Jako rozpuszczalnik do żywności;
      • Jako środek nawilżający, pochłaniacz wilgoci;
      • Do produkcji lakierów elektroizolacyjnych, płynów chłodniczych i hamulcowych.

  Wdychanie: wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Zapewnić konsultację lekarską.
  Kontakt ze skórą: zmyć dużą ilością wody.
  Kontakt z oczami: płukać starannie dużą ilością wody, również pod powiekami. Usunąć szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Przy wystąpieniu niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. Zapewnić konsultację okulistyczną.
  Spożycie: wypłukać usta wodą.

  Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

  Napisz opinię

  Glikol propylenowy USP/EP 99,99%

  Glikol propylenowy USP/EP 99,99%

  Glikol jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkoholi dwuhydroksylowych. Posiada zdolności pochłaniania wilgoci. Rozpuszcza się w wodzie i acetonie.

  scanner