Newsletter

Nowości, promocje oraz aktualności na Twój e-mail

Chloryn sodu NaClO2 25% - cena sklep

Chloryn sodu NaClO2 25%-28% - cena sklep Powiększ do pełnego rozmiaru
Kod Postać Pojemność Netto Vat Cena Detal Ilość Dodatkowe informacje Koszyk
82013  100ML szt. 100ml 32,44 zł 23.00% 39,90 zł 39,90 zł - Do koszyka

Chloryn sodu, NaCIO2, 25%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.

Więcej szczegółów

Opis

Zastosowanie: do uzdatniania wody. Nie należy stosować w innym celu, niż w tym wymienionym wyżej.

Składniki: 25% chloran (III) sodu.

Środki ostrożności:
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.

Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:

Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

Opinie
Oceń 
J.G.
2016-01-30

Bolerioza

Witam wszystkich, którzy to czytyaja. Ten srodek uwolnil mnie od Boreliozy a to co jest w zakladce ostrzegajacej jest tylko dla zmylenia i zaniechanie uzycia tego cudownego preparatu.Pozdrawiam Ja G.

Oceń 
Sebastian Słomski
2015-05-26

świetny

wszystko opisane w internecie pod hasłem MMS lek

Napisz swoją recenzję !

Napisz swoją recenzję

Chloryn sodu NaClO2 25% - cena sklep

Chloryn sodu NaClO2 25% - cena sklep

Chloryn sodu, NaCIO2, 25%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.

Napisz swoją recenzję

Inne produkty